Tre måneders advokatkonstitution som landsdommer

 

Er du advokat med relevant erfaring, og har du lyst til at få kendskab til landsretternes arbejde indefra? Så kan du søge en konstitution som landsdommer i tre måneder. Der er ledige stillinger i begge landsretter med tiltrædelse den 1. januar eller den 1. april 2023.  


Advokatkonstitutioner er en særlig ordning for advokater. Som konstitueret landsdommer bliver du tilknyttet én til to af landsrettens afdelinger. Du vil sammen med to udnævnte landsdommere be-handle og træffe afgørelse i afdelingens sager. Det er derfor en fordel, hvis du har aktuel erfaring med at møde i retten.


Ønsker du senere at søge en almindelig landsretskonstitution på 9-10 måneder, vil de tre måneder fra advokatkonstitutionen som oftest kunne tælle med i den almindelige konstitution, hvis afstanden i tid mellem de to perioder ikke er for stor. Konstitutionsperioden i den almindelige landsretskonsti-tution vil i disse tilfælde kunne kortes ned til 6-7 måneder. Efter en almindelig landsretskonstitution vil du kunne søge en stilling som dommer i en byret eller landsret.


Du kan læse mere om de forskellige konstitutioner i landsretterne her.


KvalifikationerDet er en forudsætning for konstitution, at du har bestået den juridiske kandidateksamen, og at du er uddannet advokat. Forløbet er primært rettet mod dig, der har 5-10 års relevant juridisk erhvervserfaring. Det er en fordel, hvis du har møderet for landsretten.


Det er afgørende, at du har de kvalifikationer, der skal til for at beklæde retten. Der er således en forventning om, at du: 


•    har særdeles gode teoretiske kvalifikationer•    er parat til at træffe beslutninger af stor betydning•    kan arbejde selvstændigt og har gennemslagskraft•    har gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt•    er åben for at tilegne dig ny viden samt at få feedback•    er interesseret i samfundsforhold•    udviser respekt og ordentlighed i din kommunikation og omgang med andre.


Løn og ansættelsesvilkårStillingerne er placeret i lønramme 38. Til stillingerne er endvidere knyttet et ikke-pensionsgivende personligt tillæg. Den samlede løn udgør for tiden 73.150 kr. pr. måned (1. april 2022-niveau).


Til overenskomstansatte ydes derudover et pensionsbidrag på 17,1 pct. af lønrammelønnen.


Der kan udbetales udstationeringsgodtgørelse, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Eventuel godtgørelse vil blive beskattet efter de gældende regler.


AnsøgningStillingerne søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”. Du bedes angive tydeligt i din ansøgning, hvilke stillinger du søger, samt angive en prioriteret rækkefølge heraf.  


Du skal vedhæfte curriculum vitae, afsluttende bachelor- og kandidatbevis, der angiver karakterer og karaktergennemsnit, samt eventuelle udtalelser. Desuden bedes du vedhæfte et vellignende digitalt foto. Ansøgninger skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 28. juli 2022.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til Dommerudnævnelsesrådets sekretær, Barbette Hjelmborg, på tlf. 24 62 83 39 eller til Asger Weber, Domstolsstyrelsens HR-center, på tlf. 23 32 27 66.


Dommerudnævnelsesrådet forventes at træffe beslutning om, hvilke ansøgere der indstilles til stillingerne på rådets møde den 25. august 2022. Indstillingerne vil blive offentliggjort ved en pressemeddelelse den 26. august 2022 kl. 14. De indstillede ansøgere orienteres telefonisk mellem kl. 13.00 og kl. 13.30.


Dommerudnævnelsesrådet afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet findes på www.domstol.dk/dommerudnaevnelsesraadet.


Du kan desuden læse mere om behandlingen af dine personoplysninger her


Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingerne uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.

Om firmaet

I Danmarks Domstole er ca. 2.500 medarbejdere ansat ved retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen. Her på siderne kan du se ledige jobs og blive klogere på vores arbejdsområder og arbejdet ved Danmarks Domstole. 

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.