Juridisk fuldmægtig/specialkonsulent ved Tinglysningsretten

 

Vi søger en dygtig jurist eller erhvervsjurist, evt. med en vis erfaring, der brænder for/er interesseret i at indgå i gruppen af Tinglysningsrettens jurister, der til daglig – på et højt fagligt niveau – understøtter sagsbehandlingen ved Tinglysningsretten.


Hvem er vi?


Tinglysningsretten er en landsdækkende byret, der siden 2009 ved hjælp af et avanceret it-system har håndteret al tinglysning i Danmark.


Tinglysningsretten har til huse i Hobro i nyere lyse lokaler med gode parkeringsforhold tæt ved offentlig befordring. Tinglysningsretten beskæftiger ca. 90 medarbejdere, heraf p.t. 5. jurister inklusiv præsidenten og en dommer.


Ved Tinglysningsretten lægger vi vægt på høj faglighed, trivsel og en uformel omgangstone, der i det daglige bidrager til at bevare den gode arbejdsplads og et godt arbejdsmiljø.


Som juridisk fuldmægtig/specialkonsulent ved Tinglysningsretten kommer du bl.a. til at arbejde med:


 • Sagsbehandling og vejledning af personalet vedrørende tinglysning af rettigheder over fast ejendom, biler, andelsboliger og af ægtepagter og fremtidsfuldmagter mv. Arbejdet består grundlæggende i at undersøge om de juridiske betingelser for tinglysning er opfyldt samt at bistå med tinglysning af de dokumenter, der ikke kan tinglyses automatisk.
 • Systematisering og formidling af viden om tinglysningsekspeditioner og formueret, både internt til personalet men også til Tinglysningsrettens brugere. Formidlingen foregår såvel mundtligt som skriftligt, herunder digitalt.
 • At forberede retsafgørelser og kæresager i de tvister, der opstår ved behandling af tinglysningsekspeditionerne. Dette omfatter udarbejdelse af sagsreferater med indstilling til afgørelse af sagerne og udarbejdelse af fremsendelsesskrivelser i kæresager til Vestre Landsret.
 • At bistå præsidenten, dommeren og sekretariatschefen med sager af generel eller administrativ karakter.

Vi forventer, at du:


 • har gode teoretiske kvalifikationer, særligt indenfor formueretten
 • kan formulere dig juridisk på en forståelig måde, såvel skriftligt som mundtligt
 • udviser respekt i din kommunikation og omgang med andre mennesker
 • kan arbejde selvstændigt og har gennemslagskraft
 • har gode samarbejdsevner og fungerer godt i et team
 • er parat til at tage ansvar og træffe beslutninger af stor betydning for borgerne og det omkringliggende samfund
 • er grundig og struktureret i din arbejdsform

Ansættelse som juridisk fuldmægtig eller specialkonsulent ved Tinglysningsretten forudsætter, at du er cand.jur. eller cand.merc.(jur.) Du kan søge, uanset om du er erfaren eller nyuddannet.


Løn- og ansættelsesforhold


Du vil afhængig af erfaringer og kvalifikationer blive ansat som specialkonsulent eller fuldmægtig i henhold til overenskomst for akademikere i staten indgået mellem Finansministeriet og en række AC-organisationer, herunder Danmarks Jurist- og Økonomforbund. 


Der vil eventuelt være mulighed for at aftale et personligt tillæg afhængig af dine kvalifikationer og forudgående erfaring.


Spørgsmål


For yderligere oplysninger om stillingen og arbejdet som juridisk fuldmægtig/specialkonsulent kan du kontakte sekretariatschef Brian Pedersen Veie på telefon 99685901/mail brpe@domstol.dk eller dommer Tina Birgitte Nors på telefon 99685903/mail tnors@domstol.dk.


Når du har besluttet dig for at søge


Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”.


Du skal vedhæfte CV, afsluttende bachelor- og kandidatbevis, der angiver karakterer og karaktergennemsnit, samt eventuelle udtalelser.


Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest torsdag den 2. december 2021.


Samtaler vil blive afholdt løbende.


Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.

Om firmaet

Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø‐og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.