Sønderby Legal søger en dygtig advokatsekretær til vort kontor i København med mulighed for deltid.

 

i har rygende travlt, og søger derfor en dygtig og erfaren advokatsekretær med kendskab til tinglysning og minretssag.dk til ansættelse snarest.
Vi søger en sekretær med erfaring inden for de klassiske juridiske discipliner, herunder korrespondance med klienter og retterne, udfærdigelse af stævninger og processkrifter, faktura/afregning og meget an-det.

Om stillingen:
Man vil blive fast tilknyttet én advokat og primært modtage opgaver herfra. Det kan dog forekomme, at der kommer opgaver fra andre jurister på kontoret.
Vort firma kan tilbyde et varierende og spændende job med direkte klientkontakt til private virksomhe-der, førende virksomhedssammenslutninger og organisationer.
Internt vil man komme til at indgå i et dynamisk og energifyldt team med højt fagligt niveau, hvor der hersker en uformel omgangstone, og hvor man altid vil have mulighed for kollegial sparring. Vort mål er at kunne yde værdibaseret rådgivning af topkvalitet, og det kan vi ikke gøre uden dygtige, dedikerede medarbejdere. På vort kontor i København vil der være 2-3 advokater, to sekretærer, en fuldmægtig og studerende.

Din profil:
Vi forestiller os, at man dygtig til sit fag, skarp på detaljerne, effektiv og at man kan holde mange bolde i luften ad gangen. Den rette ansøger er venlig og imødekommende, ansvarsfuld og loyal, evner at hånd-tere det høje tempo med ofte korte tidsfrister, og som følge heraf risiko for vekslende arbejdstider.
Løn aftales individuelt på baggrund af kvalifikationer.
Da vi benytter Advosys er det en fordel, men ikke et krav, at man kender til dette.
Arbejdsstedet er vort nye kontor på H.C. Andersens Boulevard i København.

Spørgsmål og ansøgning:
Ansøgning med CV samt evt. spørgsmål i den forbindelse bedes rettet til jurist Helle Ankerstjerne via
ha@sonderbylegal.eu eller mobil 25166515, og henvendelser i øvrigt om stillingen til advokat Suzanne
T. Estrup via ste@sonderbylegal.eu eller mobil 61629960.
Vi afholder løbende samtaler og anbefaler derfor at søge straks.

Om firmaet

Sønderby Legal blev etableret 1. oktober 2016 og beskæftiger i dag 7 advokater, 3
advokatfuldmægtige, 2 jurister og en lang række administrative medarbejdere og studerende. I alt be-står vores team af 21 medarbejdere fordelt på 3 adresser i hhv. Randers, Aarhus og København.
Vi rådgiver og bistår førende private virksomheder, virksomhedssammenslutninger og organisationer om alle erhvervs- og landbrugs/miljøretlige forhold i ind- og udland. Kontoret har endvidere unikke in-ternationale rådgivningskompetencer, idet vi for såvel danske som for internationale virksomheder råd-giver om komplicerede EU-retlige og internationale retsforhold, herunder løbende fører sager ved EU-Domstolen. I 2021 er Forman Advokater indtrådt som partner i Sønderby Legal og medbringer stor er-faring fra transportbranchen.
Vi søger at skabe et godt, trygt og sjovt arbejdsmiljø, og der afholdes årligt flere sociale arrangementer vore 3 afdelinger imellem, bl.a. et sommer- og vinterarrangement, deltagelse med gå- og løbehold ved DHL Stafet og Ree Park Safari Run.
Yderligere oplysninger findes på vores hjemmeside: www.sonderbylegal.dk

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.