Arnfred Advokater søger advokatfuldmægtig

 

Vi søger en advokatfuldmægtig, gerne med erfaring fra tidligere ansættelse som fuldmægtig eller eventuelt fra relevant studiearbejde.


Kvalifikationer


Vi søger en 1. års eller 2. års advokatfuldmægtig, alternativt en nyuddannet jurist med relevant erfaring fra arbejde i studietiden.


Vi lægger stor vægt på faglighed, omhyggelighed og kvalitet i kontorets arbejde, så det er en forudsætning, at vores kommende advokatfuldmægtig har gode karakterer og kan kommunikere klart, tydeligt og korrekt på skrift og i tale. Endvidere medfører vore arbejdsområder, hvor vi arbejder meget med tal, regnskaber, skat med videre, at det vil være en forudsætning, at vores kommende fuldmægtig har gode talmæssige kundskaber.


Det vil være en fordel med erfaring som stud.jur. eller advokatfuld­mægtig, hvor arbejdsområderne i nogen grad har været som vores, herunder eksempelvis dødsbobehandling, ægtefælleskifte, entrepriseret, selskabsret, erhvervslejeret eller andre af vore arbejdsområder.


Der vil naturligvis være et samarbejde med kontorets øvrige advokater, jurister og sekretærer, der alle har meget betydelig erfaringen indenfor de sagstyper, som vi varetager. Imidlertid vil vores kommende fuld­mægtig kunne forvente mange forskellige arbejdsopgaver, ligesom selvstændigt ansvar forholdsvis hurtigt opnås. Det er derfor, udover gode juridiske og talmæssige kundskaber, en forudsætning, at vores kommende fuldmægtig kan bevare overblikket og arbejde struktureret og resultatorienteret – også når der på samme tid er flere forskellige opgaver, der skal prioriteres og behandles.


Tiltrædelse snarest muligt efter aftale.


Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte advokat Birgitte Arnfred på telefonnummer 33 30 86 86, ligesom du kan besøge selskabets hjemmeside på www.arnfred-advokater.dk.

Om firmaet

Arnfred Advokater er et mindre advokatkontor, der dog har forholdsvis mange og varierede arbejdsområder. Vi behandler således mange dødsboer og ægtefælleskifter, idet virksomhedens ejer, advokat Birgitte Arnfred er udpeget som autoriseret bobestyrer ved Københavns Byrets skifteafdeling, ligesom hun er udpeget som autoriseret bobehandler ved Retten i Lyngby. Endvidere yder vi rådgivning inden for samtlige arve- og skifteretlige forhold, herunder oprettelse af testamente, ægtepagt med videre.

Herudover er kontorets hovedarbejdsområder rådgivning indenfor erhvervsretlige forhold, herunder entrepriseret, selskabsret, erhvervslejeret, virksomhedsoverdragelse, generationsskifte, overdragelse af fast ejendom med videre, ligesom vi også rådgiver private ved køb og salg af fast ejendom eller andelsbolig. 

Yderligere administrerer kontoret flere fonde, herunder erhvervsdrivende fonde, ligesom kontoret administrerer en udlejningsejendom med såvel private som erhvervslejere.

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.