Dommerfuldmægtig – afgørelsen er din!

 

Vi søger dygtige jurister, som trives med at træffe selvstændige beslutninger.


Som dommerfuldmægtig får du:   


  • Et meget selvstændigt arbejde med stort ansvar fra starten
  • Et højt kvalificeret, juridisk arbejde inden for alle retsområder
  • En stor kontaktflade til borgere, virksomheder, myndigheder mv.

Vi forventer, at der kommer ledige stillinger ved flere retter i den kommende tid. Du kan derfor søge, uanset hvor i landet du ønsker at arbejde.


Et målrettet uddannelsesforløbDu vil som dommerfuldmægtig indgå i et udfordrende fagligt miljø med et stærkt kollegialt fællesskab og mulighed for sparring. Du får hurtigt dine egne sager, som du har ansvaret for at behandle og træffe afgørelse i. Som en naturlig del af dit arbejde har du meget kontakt med rettens brugere, der vil forvente en professionel og effektiv behandling med høj faglig kvalitet.


I løbet af de første år som dommerfuldmægtig gennemgår du et målrettet uddannelsesforløb, hvor du rokerer mellem rettens specialafdelinger: Fogedretten, skifteretten mv. Forløbet er en kombination af intern oplæring ved retten og en række grunduddannelseskurser, der udbydes af Domstolsstyrelsen. Sideløbende med arbejdet i specialafdelingerne vil du blive oplært i behandlingen af civile sager og straffesager.


Du kan læse meget mere om uddannelsesforløbet her.


Efter afslutningen af grunduddannelsen fortsætter du som dommerfuldmægtig ved domstolene, og du kan søge ledige dommerfuldmægtigstillinger, som opslås ved interne opslag. Domstolenes grunduddannelse giver dig et solidt fundament for en fortsat karriere ved domstolene eller på en anden juridisk arbejdsplads.


Vi forventer, at du:


  • Har særdeles gode teoretiske kvalifikationer
  • Er parat til at træffe beslutninger af stor betydning
  • Kan arbejde selvstændigt og har gennemslagskraft
  • Er interesseret i samfundsforhold
  • Udviser respekt og ordentlighed i din kommunikation og omgang med andre

Vi søger både jurister med erfaring og jurister, der er nyuddannede. Det vil være en fordel, hvis du er geografisk fleksibel.


Ansættelse og lønSom dommerfuldmægtig bliver du ansat med retterne som ansættelsesområde. Grunduddannelsen gennemføres som udgangspunkt ved én ret, men vi forventer, at du jævnligt rokerer mellem de enkelte retter i løbet af din karriere.


Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til akademikeroverenskomsten.


Mere om stillingen og osDu kan læse mere om domstolene og jobbet som dommerfuldmægtig på www.domstol.dk under punktet ”Job” i topmenuen.


For yderligere oplysninger om stillingerne og arbejdet som dommerfuldmægtig kan du kontakte Asger Weber, Domstolsstyrelsen, på tlf. 2332 2766.


Når du har besluttet dig for at søgeStillingerne søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”.


Du skal vedhæfte CV, afsluttende bachelor- og kandidatbevis, der angiver karakterer og karaktergennemsnit, samt eventuelle udtalelser.


Skriv tydeligt i din ansøgning, hvor i landet du vil være interesseret i at blive ansat.


Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest mandag den 24. maj 2021, kl. 12.00.


Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i Domstolsstyrelsen i uge 22, 23 og 24.


Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingerne uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv. 

Om firmaet

Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø-og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.