Stage Advokatfirma søger en advokatfuldmægtig til "børnesager".

 

 


Der er godt gang i Stage Advokatfirmas nyetablerede afdeling for ”børnesager”, og derfor søger vi en advokatfuldmægtig, som har lyst og evne til at tage aktivt del i udviklingen af denne afdeling. Arbejdsstedet er hovedkontoret i Fredericia.


”Børneteamet” har i dag tilknyttet tre advokater og en sekretær, som alle brænder for området, og det er derfor vigtigt, at du har det på samme måde. Du skal have drive og engagement, kunne arbejde selvstændigt og være i stand til at udvise empati overfor klienterne, som ofte befinder sig i en kritisk livssituation. Humoristisk sans og en vis portion selvironi er også et must, hvis du skal passe ind hos os.  


Du vil først og fremmest skulle fungere som ”back-office” for advokaterne. Arbejds-opgaverne vil i den forbindelse bl.a. være udarbejdelse af partshøringssvar, klage-skrivelser og anmodninger om samvær, udfærdigelse af sagsnotater samt praksis- og litteratursøgning. Der vil være en del klientkontakt, og du skal indimellem repræsentere klienten i Ankestyrelsen, Familieretshuset mv. Der er derfor vigtigt, dels at du kan kommunikere i øjenhøjde med klienterne og deres pårørende, dels at er i stand til at stille dig op og tale klientens sag foran både myndigheder og modparter.


Da Stage Advokatfirma er et af landets førende kontorer indenfor strafferet, vil du indimellem skulle udføre opgaver for forsvarsadvokaterne. Du skal derfor være ind-stillet på i et vist omfang at arbejde med straffesager, herunder deltage i afhøringer og retsmøder samt lave sagsnotater og udfærdige materialesamlinger mv. Det er dog ”børnesagerne”, som bliver dit primære arbejdsområde. 


Endelig vil du også få berøring med sager, der verserer i Flygtningenævnet, ligesom du jævnligt vil skulle behandle sager om udsættelse af lejemål – disse sager hænger nemlig ofte sammen med vores straffesager. Stillingen åbner desuden mulighed for, at du en dag om ugen tilknyttes en uafhængig retshjælp i Fredericia. Derved får du et alsidigt fuldmægtigforløb samtidig med, at du får fordelen af at blive uddannet på et specialistkontor.


Ansøgere, som allerede er advokatfuldmægtige eller har anden erhvervserfaring med tvangsfjernelse/forældremyndighed/samvær, foretrækkes. Dog vil også nyud-dannede kandidater kunne komme i betragtning, såfremt du har haft relevant studiejob eller har fulgt relevante fag på kandidatuddannelsen.


Løn og tiltrædelse efter aftale. 


 

Om firmaet

Stage Advokatfirma er landets største strafferetskontor med hovedsæde i Fredericia samt afdelinger i København, Aalborg og Næstved. Advokatfirmaet beskæftiger pt. tretten advokater, en advokatfuldmægtig, to jurastuderende og otte sekretærer. Udover straffesager er Stage Advokatfirma specialiseret i sager om tvangsfjernelse, forældre- myndighed og samvær.

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.