Dommerfuldmægtig ved Retten i Næstved

 

Vi søger dygtige jurister, som trives med at træffe selvstændige beslutninger.Som dommerfuldmægtig får du:   


  • et meget selvstændigt arbejde med stort ansvar fra starten
  • et højt kvalificeret, juridisk arbejde inden for alle retsområder
  • en stor kontaktflade til borgere, virksomheder, myndigheder m.v.

Et målrettet uddannelsesforløb
Du vil som dommerfuldmægtig indgå i et udfordrende fagligt miljø med et stærkt kollegialt fællesskab og mulighed for sparring. Du får hurtigt dine egne sager, som du har ansvaret for at behandle og træffe afgørelse i. Som en naturlig del af dit arbejde har du meget kontakt med rettens brugere, der vil forvente en professionel og effektiv behandling med høj faglig kvalitet.


I løbet af de første år som dommerfuldmægtig gennemgår du et målrettet uddannelsesforløb, hvor du rokerer mellem rettens specialafdelinger: Fogedretten, skifteretten m.v. Forløbet er en kombination af intern oplæring ved retten og en række grunduddannelseskurser, der udbydes af Domstolsstyrelsen. Sideløbende med arbejdet i specialafdelingerne vil du blive oplært i behandlingen af civile sager og straffesager.


Du kan læse meget mere om uddannelsesforløbet her.


Efter afslutningen af grunduddannelsen fortsætter du som dommerfuldmægtig ved domstolene, og du kan søge ledige dommerfuldmægtigstillinger, som opslås ved interne opslag. Domstolenes grunduddannelse giver dig et solidt fundament for en fortsat karriere ved domstolene eller på en anden juridisk arbejdsplads.


Vi forventer, at du:


  • har særdeles gode teoretiske kvalifikationer
  • er parat til at træffe beslutninger af stor betydning
  • kan arbejde selvstændigt og har gennemslagskraft
  • er interesseret i samfundsforhold
  • udviser respekt og ordentlighed i din kommunikation og omgang med andre.

Vi søger både jurister, der er nyuddannede og jurister med erfaring.


Ansættelse og løn
Som dommerfuldmægtig bliver du ansat med retterne som ansættelsesområde. Grunduddannelsen gennemføres som udgangspunkt ved én ret, men vi forventer, at du jævnligt rokerer mellem de enkelte retter i løbet af din karriere.


Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til akademikeroverenskomsten.


Mere om stillingen og os
Du kan læse mere om domstolene og jobbet som dommerfuldmægtig på www.domstol.dk under punktet ”Job” i topmenuen.


For yderligere oplysninger om stillingerne og arbejdet som dommerfuldmægtig kan du kontakte Asger Weber, Domstolsstyrelsen, på tlf. 23 32 27 66.


Retten i Næstved er beliggende i den gamle Gardehusarkaserne i Næstved, hvorfor du vil få en dagligdag i bygninger, der rummer både historie og masser af sjæl. Retten beskæftiger pt. ca. 70 medarbejdere, heraf omkring 15 jurister.


Vi er en arbejdsplads med stor fokus på social kapital, trivsel og arbejdsglæde. Du vil blandt andet blive kollega med andre dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Du bliver del af et stærkt fagligt miljø med et godt arbejdsklima, hvor du får mulighed for at sparre med dygtige og engagerede kolleger. Samtidig skal du træffe selvstændige afgørelser i dine egne sager. 


Du kan læse mere om Retten i Næstved her.  


Når du har besluttet dig for at søge
Du kan søge stillingerne online via vores rekrutteringssystem ved at trykke på "Søg stillingen" nederst på siden. 


Du skal vedhæfte CV, bachelor- og kandidatbevis, der angiver karakterer og karaktergennemsnit, samt eventuelle udtalelser.


Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest mandag den 22. februar 2021, kl. 12.00.


Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 8.


Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingerne uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv. 

Om firmaet

Som ansat ved Danmarks Domstole bidrager du til, at domstolene arbejder tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed.

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.