SELVSTÆNDIG ADVOKAT/JURIST TIL JURIDISK ENHED

 

Har du lyst til at være en del af en nystartet juridisk enhed hos en af Danmarks største entreprenørvirksomheder? Har du erfaring fra anlægs- og byggebranchen, hvor du har arbejdet med entreprisesager og rådgivning? Hvis ja – er det måske dig, vi står og mangler. 


Vi søger en ny kollega til Aarsleff Jura, der kan bidrage aktivt til enhedens fortsatte udvikling til støtte og gavn for koncernen, kolleger og kunder.


Bliv en del af enheden Aarsleff Jura


I Aarsleff Jura bliver du en del af en lille velfungerende juridisk enhed, som arbejder i krydsfeltet mellem jura og forretning. Enheden er nystartet og befinder sig i en spændende udvikling med mange nye opgaver.


Med udgangspunkt på vores kontor ved Avedøre i Hvidovre vil du arbejde tæt sammen med de to advokater, som Aarsleff Jura består af. Derudover har enheden yderligere to advokater placeret decentralt i Aarsleff-koncernen. Du bliver en del af et uformelt og velfungerende arbejdsmiljø, og selvom vi til tider bliver udsat for korte svarfrister og lange dage, er der en reel mulighed for at deltage i et familie- og fritidsliv.


Enheden indgår i et tæt samarbejde med vores meget kompetente og arbejdsomme kolleger inden for anlæg og byggeri i bred forstand. Vi arbejder hovedsageligt efter dansk ret og AB-systemet, men vi arbejder både nationalt og internationalt også efter andre regelsæt, som vi om nødvendigt – med ekstern bistand – skal kunne forholde os til.


Fordi vi er få advokater i en stor virksomhed, har vi et tæt samarbejde med vores contract managers og udvalgte advokatfirmaer, som bistår med specialkompetencer samt ved kapacitetsudfordringer.


Du har fokus på løsninger og udvikling


Vi søger en løsnings- og forretningsorienteret advokat eller jurist med erfaring inden for entrepriseretten. Erfaring med udbudsret eller andre relevante retsområder vil være en fordel.


Vores ønske er, at du får din energi fra at løse de foreliggende opgaver med afsæt i det juridiske, men med en dyb forståelse for den branche- og forretningsmæssige kontekst, vi som anlægs- og entreprenørvirksomhed befinder os i. Derfor er det vigtigt, at du:


  • gerne vil arbejde med folk fra andre faggrupper
  • kan arbejde selvstændigt og er fleksibel
  • kan tilpasse din rådgivning og bistand til den virkelighed, som det konkrete projekt aktuelt måtte være i.

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet kontraktgennemgang, løbende bistand til igangværende sager herunder konflikthåndtering med særligt fokus på konfliktafværgelse.


Et af hovedformålene med Aarsleff Jura er at forebygge konflikter. Vi bistår internt og eksternt med at mitigere potentielle uoverensstemmelser, så vi undgår konfliktsager, som skal sendes til eksterne advokater. Arbejdsopgaven er således udadvendt og kræver, du trives ved at indgå i forhandlinger og finde løsninger uden for voldgiftsretten.


Der vil endvidere være opgaver med udarbejdelse og vedligeholdelse af vores paradigmebibliotek, der indgår i kollegernes ”værktøjskasser”.


Hvad forventer vi af dig


Den foretrukne kandidat er en fagligt velfunderet advokat, jurist eller cand.merc.(jur.) med erfaring fra anlægs- og byggebranchen, et advokatkontor eller andet relevant ansættelsessted med tilknytning til branchen. Du har arbejdet med entreprisesager og rådgivning samt i nogen grad med udbud.


Da du skal kunne gå direkte ind og selvstændigt håndtere store kontrakter og projekter, er det forventningen, at du har en erhvervserfaring på mindst 8 år og gerne mere.


Du skal være omhyggelig i din løsning af opgaverne, og du skal med et fast anker i juraen kunne formidle din bistand med en forretningsmæssige forståelse og uden at overkomplicere tingene. Det vil være godt, hvis du har humor og gå-på-mod.


Arbejdssted


Arbejdsstedet vil være Avedøre i Hvidovre, hvor Jura har base sammen med cirka trehundrede kolleger fra Aarsleffs udførende afdelinger, Anlæg & Byggeri, Fundering og Rørteknik samt Aarsleff Rail.


Der vil være en vis rejseaktivitet til vores projekter og kontorer rundt om i landet, herunder til Aarhus, hvor vores hovedkontor ligger.


Kontaktinformation


For nærmere information om jobbet kan du kontakte advokat (H) Emil Baumann Geist på telefon 2482 2565.


Send os din ansøgning, CV, karakterudskrift og øvrige relevante dokumenter hurtigst muligt og senest den 11. december 2020.


Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, så samtaler afholdes løbende.


Søg stilling ved nedenstående link:


https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=306&ProjectId=181803&DepartmentId=9400&MediaId=5435


 

Om firmaet

Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau inden for anlæg og byggeri med udgangspunkt i en førende position i Danmark. Vi omsætter for 13,5 milliarder kroner om året – heraf 31% i udlandet. Koncernen består af en portefølje af selvstændige konkurrencedygtige selskaber med hver deres særlige kompetencer. For at effektivisere og optimere vores tværgående samarbejde arbejder vi efter særlige principper, som er udtrykt i vores One Company-model. Vi opbygger langvarige partnerskaber med kunder og partnere med henblik på at effektivisere vores ydelser og tilfører desuden kundernes projekter værdi ved tidlig involvering. Vores aktiviteter inden for fundering og opgravningsfri rørfornyelse er stærkt internationaliserede. Aarsleff-koncernen beskæftiger 6.800 medarbejdere.

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.