Advokatkonstitutioner

 

To stillinger som konstitueret landsdommer i Østre Landsret (advokatkonstitutioner) er ledige til besættelse henholdsvis den 1. januar 2021 og den 1. april 2021.To stillinger som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret (advokatkonstitutioner) er ledige til besættelse henholdsvis den 1. januar 2021 og den 1. april 2021.


 


Advokatkonstitutionerne kan alene besættes med advokater og er hver af 3 måneders varighed. Der henvises til retsplejelovens § 44 c. Retningslinjer for advokatkonstitutioner i landsretterne kan ses på www.domstol.dk under "Job".


 


Ansættelse forudsætter, at du har bestået den juridiske kandidateksamen.


 


Løn og ansættelsesvilkår


Ansættelse i stillingerne er midlertidig og sker på overenskomstvilkår, med mindre ansøgeren i forvejen er tjenestemand.


 


Stillingerne er placeret i lønramme 38. Til stillingerne er endvidere knyttet et ikke-pensionsgivende personligt tillæg. Den samlede løn udgør for tiden 71.159,75 kr. pr. måned (1. april 2020-niveau).


 


Til overenskomstansatte ydes et pensionsbidrag på 17,1 pct. af lønrammelønnen, hvoraf en tredjedel regnes som egetbidrag.


 


Der kan udbetales udstationeringsgodtgørelse, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Eventuel godtgørelse vil blive beskattet efter de gældende regler.


 


Ansøgning


Stillingerne søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”.


 


Du skal vedhæfte curriculum vitae, indscannet eksamensbevis og eventuelle udtalelser. Desuden bedes du vedhæfte et vellignende digitalt foto. Ansøgninger skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 6. august 2020.Eventuelle spørgsmål kan rettes til Dommerudnævnelsesrådets sekretariat på post@dommerudnaevnelsesraadet.dk. Dommerudnævnelsesrådet forventes at træffe beslutning om, hvilke ansøgere der indstilles til stillingerne på rådets møde den 27. august 2020. Indstillingerne vil blive offentliggjort ved en pressemeddelelse den 28. august 2020 kl. 14. De indstillede ansøgere orienteres telefonisk mellem kl. 13 og kl. 13.30.


 


Dommerudnævnelsesrådet afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet findes på www.domstol.dk/dommerudnaevnelsesraadet. Du kan desuden læse mere om behandlingen af dine personoplysninger her.


 

Om firmaet

I Danmarks Domstole er ca. 2.500 medarbejdere ansat ved retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen.

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.