Dygtig og erfaren advokatsekretær søges

 

Det forventes,


  • at du har erfaring som advokatsekretær fra andre tidligere ansættelsesforhold,
  • du er fortrolig med at arbejde i Navision,
  • du er rutineret i at arbejde på www.minretssag.dk med uploading af processkrifter og   bilag mv.,
  • at du har erfaring med orientering af ejendomsoverdragelser, herunder med navnlig tinglysningsekspeditioner på www.tinglysning.dk herunder refusionsopgørelser,
  • at du har erfaring med at arbejde inde på digitale portaler så som Virk, Skattestyrelsens klageportal og LG’s anmeldelsesportal og andre elektroniske portaler så som Ankenævnet for Forsikring mv.,
  • at du er i stand til at skrive efter diktafon på engelsk.
  • Du skal ikke arbejde for andre advokater end mig, men jeg håber, du er udadvendt, serviceminded herunder er indstillet på at påtage dig eventuelle småopgaver, der relaterer sig til kontorfællesskabet herunder opdatering af hjemmeside sammen med kontorets øvrige medarbejdere, idet det oplyses, at receptionistopgaver forestås af kontorets receptionist og Responsum.

Ansættelsesvilkår i overensstemmelse med funktionærloven og ferieloven. Ansættelsesforholdet vil i øvrigt ikke være reguleret af nogen overenskomst. Løn og vilkår forhandles med udgangspunkt i dine erfaringer og ønsker.


Tiltrædelse omkring 17. april eller efter nærmere aftale.


Jeg håber at modtage din ansøgning bilagt CV, anbefalinger og foto senest den 23. marts 2020. Dette kan sendes til fr@finnjur.dk

Om firmaet

Advokatfirmaet Finn Roger Nielsen, der er en del af kontofællesskabet Minerva Advokater I/S www.minervaadv.dk, som består af advokat Finn Roger Nielsen, advokat Lars Behrend, advokat Ole Olsen, advokat Dorthe Fuglsang og advokat Knud Vedelsby søger dygtig og erfaren advokatsekretær til en fuldtidsstilling på 37 timer inkl. frokostpause eventuelt lidt reduceret tid til at bistå med navnlig skrivning efter diktafon i civile og strafferetlige sager samt diverse andre sagstyper samt til bistand med behandling af ejendomsoverdragelser, forretningsoverdragelser og inkasso i et vist omfang.

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.