DreistStorgaard Advokater A/S søger sagsbehandler

 

Har du lyst til at blive en del af en innovativ og fremsynet advokatvirksomhed, søger vi lige nu en ny sagsbehandler til vores erhvervsteam.


Jobbet
Vi tilbyder en stilling, hvor du i tæt samarbejde med afdelingens øvrige medarbej-dere, varetager retssager og erhvervsretslige sager.


Du vil få din egen sagsportefølje, hvor du er ansvarlig for sagsbehandlingen.


Selvom dit primære fokus vil være at varetage retssager og erhvervssager, vil der også være områder indenfor privatret du vil skulle håndtere.


Din profil
Du er uddannet advokatsekretær eller har tilsvarende erfaring fra et advokatkon-tor, offentlig myndighed eller lignende. Vigtigst er, at du har lyst til at dygtiggøre dig hele tiden.


Kendskab til minretssag.dk er en fordel, men ikke en forudsætning.


Det er vigtigt, at du trives i en travl og til tider uforudsigelig hverdag. Du skal have forretningsmæssig forståelse og være ambitiøs på egne og virksomhedens vegne.


Vi tilbyder
Vi arbejder altid i teams, og du vil derfor komme til at arbejde tæt sammen med kollegaer i afdelingen og specialister i kontorets andre afdelinger. Dette samarbej-de er med til at sikre din udvikling i en positiv atmosfære i et travlt miljø.


Dine opgaver vil afspejle dine kompetencer, og kompleksiteten i opgaverne vil øges i takt med, at dine kompetencer udvikles.


Vi tilbyder fleksibilitet med hensyn til arbejdstider og private forhold, således at ansættelse kan tilpasses den enkelte medarbejders behov, så længe medarbejde-ren er til rådighed i det omfang vi har behov for det.


Arbejdssted vil primært være på vort kontor i Køge Centrum.


Ansøgning
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte advokatpartner Jesper Køppen Mieritz telefon 88 93 95 02 eller advokatpartner Jeppe Nørregaard telefon 88 93 95 01.


Ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser bedes fremsendt pr. mail til Bodil Kristiansen på bokr@dreiststorgaard.dk senest d. 20. juni 2019.


Vi forventer løbende at indkalde til samtale.


Du kan læse mere om jobbet her.


Læs DreistStorgaard Advokater A/S privatlivspolitik i forbindelse med rekruttering her

Om firmaet

Om DreistStorgaard Advokater A/S

Størstedelen af DreistStorgaards klienter har med erhvervsret at gøre, og vi rådgiver om alt fra juridiske problemstillinger til økonomiske analyser til mindre og mellemstore virksom-heder. Vi er samtidig stolte af, at være et full-service advokatkontor og har mange klienter indenfor privatret.

Vi er en flad organisation, hvilket giver korte beslutningsgange og en hverdag, hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Vores hverdag er præget af højt tempo, en uformel om-gangstone og respekt for hinandens arbejde.

Du kan læse mere om kontoret og vores arbejdsområder på www.dreiststorgaard.dk

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.