• Del

Ledig stilling som Højesteretsdommer

 

En stilling som højesteretsdommer er ledig fra den 1. november 2019.


Udnævnelse som højesteretsdommer forudsætter, at den pågældende godtgør sin egnethed under prøvevotering i Højesteret, jf. retsplejelovens § 42, stk. 5. Prøvevoteringerne forventes at finde sted i perioden primo august til ultimo september måned 2019.


Oplysninger om Højesteret kan ses på www.hoejesteret.dk. På www.domstol.dk kan du også læse om Danmarks Domstoles værdigrundlag, målsætninger og politikker.


Løn- og ansættelsesvilkår


Ansættelse sker som tjenestemand. Stillingen er klassificeret i lønramme 41 svarende til 74.260,83 kr. pr. måned i aktuelt niveau (1. april 2019 niveau)


Til stillingen er knyttet et personligt tillæg på 48.043,48 kr. pr. måned i aktuelt niveau (1. april 2019 niveau). Der indbetales et supplerende pensionsbidrag på 17,1 % af tillægget.


Ansøgning


Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”.


Du skal vedhæfte curriculum vitae, indscannet eksamensbevis og en eventuel landsretsudtalelse, et vellignende digitalt foto og eventuelt andre udtalelser. Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 15. maj 2019.


Eventuelle spørgsmål om arbejdet som højesteretsdommer kan rettes til Højesteret ved administrationschef Lisa Rising på tlf. 33 63 27 67 eller tlf. 22 83 04 84. Spørgsmål om den praktiske ansøgningsprocedure kan rettes til Dommerudnævnelsesrådets sekretær, Barbette Hjelmborg, på tlf. 99 68 42 49, eller til Camilla Metz Larsen, Domstolsstyrelsens HR-center, på tlf. 99 68 42 79.


Dommerudnævnelsesrådet forventes den 20. juni 2019 at træffe beslutning om, hvem der indstilles til stillingen. Rådets indstilling offentliggøres på hjemmesiden den 21. juni 2019, kl. 14. Den indstillede ansøger orienteres telefonisk mellem kl. 13 og kl. 13.30.


Yderligere oplysninger om de formelle krav for udnævnelse i dommerstillinger, proceduren ved stillingsbesættelse m.v. kan ses på www.domstol.dk under ”Job”.


Alle kvalificerede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.


Dommerudnævnelsesrådet er et uafhængigt råd, der har til opgave at afgive indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet og dets arbejde findes på www.dommerudnaevnelsesraadet.dk.

Om firmaet

I Danmarks Domstole er ca. 2.500 medarbejdere ansat ved retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen.

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.