• Del

Retten i Aarhus søger en jurist til stillingen som funktionschef i Familieretten

 

Familieretten er en nyoprettet afdeling for familieretlige sager ved Retten i Aarhus. Afdelingen skal behandle sager om skilsmisse, forældremyndighed, bopæl, samvær, mv.  


Familieretten kommer fra starten til at bestå af en dommer, der er faglig leder af afdelingen, funktionschefen, en kontoruddannet afdelingsleder og 3-4 retssekretærer.  


Arbejdsopgaver  
Som funktionschef i Familieretten kommer du i meget stort omfang til at arbejde med at forberede familieretlige sager og med at træffe afgørelse i de sager, der skal afgøres på skriftligt grundlag. Foruden arbejdet med de familieretlige sager kommer du også til at udføre retsarbejde i civile sager og straffesager efter nærmere aftale.  


Funktionschefen varetager, i samarbejde med den øvrige afdelingsledelse, en række ledelsesopgaver, herunder følgende:  


 • Daglig tilrettelæggelse af arbejdet i afdelingen  
 • Sikring af at afdelingen løser sine opgaver med høj kvalitet  
 • Sikring af god trivsel blandt medarbejderne i afdelingen  
 • Sikring af størst mulig målopfyldelse og høj produktivitet  
 • Løbende dialog med de dommere, der behandler familieretlige sager, og med eksterne samarbejdspartnere  
 • Udarbejdelse af bidrag til rettens handlingsplan og opfølgning på denne  
 • Analyse af og anvendelse af statistik vedrørende afdelingens sagsbehandling  

Hvis du er domstolsjurist, vil du som udgangspunkt komme til at behandle hovedforhandlinger i civile sager og straffesager én dag om ugen.  


Hvis du ikke har erfaring fra domstolene, vil der blive udarbejdet en individuel plan for din uddannelse i at udføre retsarbejde i civile sager og straffesager.  


Kvalifikationer  
Varetagelse af en funktionschefstilling forudsætter:  


 • Gode lederegenskaber  
 • Juridisk kandidateksamen og særdeles gode faglige kvalifikationer  
 • Lyst til ledelse inden for rammerne af Danmarks Domstoles ledelsespolitik  
 • En veludviklet samarbejdsevne  
 • Troværdighed og god kommunikationsevne  
 • Interesse for digital sagsbehandling og udvikling af Danmarks Domstole  

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med behandling af familieretlige sager, eksempelvis fra ansættelse ved domstolene eller i Statsforvaltningen.  


Vi er, sammen med de øvrige retter ved Danmarks Domstole, i gang med en omfattende digitalisering, og det vil derfor være en fordel, at du har flair for IT – især nyt IT og har lyst til at give dit aktive bidrag til denne digitalisering.  


Vi tilbyder


 • spændende og ansvarsfulde arbejdsopgaver med sagsbehandling  
 • gode kollegiale relationer  
 • en række personalegoder og en personaleforening med mange spændende tiltag  
 • relevant efteruddannelse, herunder lederuddannelse  

Vi arbejder hver dag på at leve op til Danmarks Domstoles mål om at være en attraktiv arbejdsplads blandt andet ved at arbejde målrettet med videndeling.  


Retten i Aarhus har i alt ca. 100 medarbejdere, heraf ca. 25 jurister, som er delt på to adresser. Familieretten har, sammen med Specialretsafdelingen, lokaler i Kannikegade 16, mens Retsafdelingen er beliggende i Tinghuset på Vester Allé 10, hvor de civile sager og straffesager afvikles.  


Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er en retsassessorstilling i lønramme 36. Udnævnelse som retsassessor forudsætter, at en landsretskonstitution er gennemført med et tilfredsstillende resultat.  


Ansættelse sker på tjenestemandsvilkår.  


Hvis du ikke har gennemført en landsretskonstitution, vil du blive ansat som dommerfuldmægtig efter AC-overenskomsten og konstitueret i stillingen som funktionschef med henblik på udnævnelse, når du har gennemført en konstitution i landsretten med et tilfredsstillende resultat. Det forventes, at du søger en landsretskonstitution senest 2-3 år efter din konstitution.  


Til stillingen som retsassessor er knyttet et personligt, stillingsmæssigt tillæg, og for varetagelsen af funktionen som chef ydes et funktionstillæg. Den samlede løn i stillingen udgør for tiden 53.666,24 kr. pr. måned i aktuelt niveau (1. oktober 2018-niveau).  


Pensionsbidraget af tillæggene udgør 13,35 %, hvoraf en tredjedel regnes som egetbidrag.  


Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.  


Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingerne, kan du kontakte retspræsident Bodil Ruberg, ruberg@domstol.dk, eller faglig leder af Familieretten, dommer Kirsten Schmidt, kirs@domstol.dk.  


Du kan læse mere om Retten i Aarhus på rettens hjemmeside: www.domstol.dk/aarhus.  


Hvordan skal du sende din ansøgning?  
Ønsker du at søge stillingen, skal du sende din ansøgning elektronisk. Det sker via vores rekrutteringssystem på www.domstol.dk under ”Job”. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Søg stillingen” i stillingsopslaget på vores hjemmeside.  


Du skal vedhæfte CV, indscannet eksamensbevis, relevante udtalelser og et vellignende digitalt foto.  


Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 18. februar 2019.  


Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v.  


Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter tjenestemandslovens § 5, stk. 3, ikke gengives offentligt. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udlevering.  


 

Om firmaet

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v.

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.