• Del

Dommerfuldmægtig - afgørelsen er din

 

Vi søger dygtige jurister, som trives med at træffe selvstændige beslutninger.  


Som dommerfuldmægtig får du:    


  • et meget selvstændigt arbejde med stort ansvar fra starten  
  • et højt kvalificeret, juridisk arbejde inden for alle retsområder  
  • en stor kontaktflade til borgere, virksomheder, myndigheder m.v.  

Der forventes inden for det kommende halve år at komme stillinger bredt fordelt i landet. 


Et målrettet uddannelsesforløb 


Du vil som dommerfuldmægtig indgå i et udfordrende fagligt miljø med et stærkt kollegialt fællesskab og mulighed for sparring. Du får hurtigt dine egne sager, som du har ansvaret for at behandle og træffe afgørelse i. Som en naturlig del af dit arbejde har du meget kontakt med rettens brugere, der vil forvente en professionel og effektiv behandling med høj faglig kvalitet. 


I løbet af de første år som dommerfuldmægtig gennemgår du et målrettet uddannelsesforløb, hvor du rokerer mellem rettens specialafdelinger: Fogedretten, skifteretten m.v. Forløbet er en kombination af intern oplæring ved retten og en række grunduddannelseskurser, der udbydes af Domstolsstyrelsen. Sideløbende med arbejdet i specialafdelingerne vil du blive oplært i behandlingen af civile sager og straffesager.  


Du kan læse meget mereom uddannelsesforløbet her. 


Efter afslutningen af grunduddannelsen fortsætter du som dommerfuldmægtig ved domstolene, og du kan søge ledige dommerfuldmægtigstillinger, som opslås ved interne opslag. Domstolenes grunduddannelse giver dig et solidt fundament for en fortsat karriere ved domstolene eller på en anden juridisk arbejdsplads. 


Vi forventer, at du: 


  • har særdeles gode teoretiske kvalifikationer  
  • er parat til at træffe beslutninger af stor betydning  
  • kan arbejde selvstændigt og har gennemslagskraft  
  • er interesseret i samfundsforhold  
  • udviser respekt og ordentlighed i din kommunikation og omgang med andre  

Det vil være en fordel, hvis du er geografisk fleksibel. 


Ansættelse og løn 


Som dommerfuldmægtig bliver du ansat med retterne som ansættelsesområde. Grunduddannelsen gennemføres som udgangspunkt ved én ret, men vi forventer, at du jævnligt rokerer mellem de enkelte retter i løbet af din karriere. 


Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til akademikeroverenskomsten. 


Mere om stillingen og os 


Du kan læse mere om domstolene og jobbet som dommerfuldmægtig på www.domstol.dk  under punktet ”Job” i topmenuen.  


For yderligere oplysninger om stillingerne og arbejdet som dommerfuldmægtig kan du kontakte Camilla Metz Larsen, Domstolsstyrelsen, på tlf. 99 68 42 79 (ferie i perioden 24. december – 2. januar), eller Aylin Jensen, Domstolsstyrelsen, tlf. 99 68 42 78 (ferie i perioden 24. december – 1. januar). 


Når du har besluttet dig for at søge 


Du kan søge stillingerne online via vores rekrutteringssystem ved at trykke på "Søg stillingen" nederst på siden.   


Du skal vedhæfte CV, afsluttende bachelor- og kandidatbevis, der angiver karakterer og karaktergennemsnit, samt eventuelle udtalelser.  


Skriv tydeligt i din ansøgning, hvor i landet du vil være interesseret i at blive ansat. 


Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest tirsdag den 15. januar 2019, kl. 12.  


Alle bilag uploades samtidig med ansøgningen. Lægger du undtagelsesvis supplerende bilag ind efterfølgende, skal du sende en mail om dette til Aylin Jensen på ayj@domstolsstyrelsen.dk    


Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i Domstolsstyrelsen i uge 4 og 5.   


Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingerne uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv. 

Om firmaet

I Danmarks Domstole er ca. 2.500 medarbejdere ansat ved retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen.

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.