• Del

Voldgiftsnævnet søger dygtig sekretær

 

Sekretærer i Voldgiftsnævnet varetager processtyringen i de forskellige sagstyper, og sikrer fremdrift i sagerne. Der er daglig kontakt med de mange forskellige aktører i sagerne, herunder dommere, skønsmænd, mediatorer, advokater.


Sekretærerne fungerer som sagsbehandlere, der arbejder meget selvstændigt med stort ansvar, som man skal være klar til at påtage sig. Opgaverne består bl.a. af opstart af sagerne med de rette oplysninger, at frister for indlevering af skrifter mv. overholdes, og at der er styr på sagens akter og forberedelse af møder.


Sekretærerne inddrager sekretariatets jurister vedr. udfordringer af juridisk karakter og økonomiafdelingen vedr. udfordringer af økonomisk karakter. I det hele taget foregår arbejdet i tæt samarbejde med kolleger og med faste processkridt, der sikrer en nogenlunde ensartet sagsbehandling.     


Det vil være en klar fordel, hvis du har erfaring fra de danske domstole eller fra et advokatkontor. Det er meget vigtigt, at du kan lide en travl hverdag, kan have mange bolde i luften, har ordenssans og flair for IT og ikke mindst, at du er positivt indstillet og har humoristisk sans.


Du vil blive inddraget i en række udviklingsopgaver, herunder for at skabe en øget digitalisering og udvikling af forretningsgange efter det nye AB-18 og IT. Der er tale om en yderligere stilling, da vi har travlt og mange nye opgaver.   


I Voldgiftsnævnet lægges der vægt på et godt arbejdsmiljø og god balance mellem arbejdsliv og familieliv. Du vil få 24 gode kolleger.


Stillingen er på 37 timer, inkl. frokost, du får flextid og løn efter kvalifikationer.     


Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktør Lene Ahlmann-Ohlsen på tlf. 3336 9847 eller e-mail voldgift@voldgift.dk. Se nærmere om nævnet på www.voldgift.dk


 

Om firmaet

Voldgiftsnævnet bidrager med at løse tvister inden for bygge- og anlægsbranchen, når parterne er enige om det. Tvisteløsningen foregår bl.a. gennem voldgift, syn og skøn og mediation og mægling. Voldgiftsnævnet er nedsat af bygge- og anlægsbranchens parter, er en privat virksomhed, er baseret på et non-profit princip og modtager ikke offentlig støtte.

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.